Okná svojpomocne?

Montáž okien

Montáž okienVýmena okien nie  je (aj napriek pomerne citeľnému zníženiu cien samotných okien v posledných rokoch) lacnou záležitosťou. Cena ľudskej práce tak, ako pri iných stavebných činnostiach, tvorí totiž nezanedbateľnú časť financií potrebných na všetky úkony, zahrnuté pri montáži okien. Mnohí sa však rozhodnú pre výmenu okien svojpomocne. Montáž okien však vôbec nie je jednoduchou záležitosťou a to ani v prípade, že ste celkom zručný domáci majster.  Nehľadiac na to, že na montáž okien sa vzťahuje záruka len v tom prípade, ak ju vykoná autorizovaná montážna skupina.

Prvý problém nastane hneď na začiatku. Pri samotnom výbere okna. Denne sa na nás doslova valia rôzne reklamné oznamy, v ktorých výrobcovia hudú stále dookola rovnakú pesničku (trojsklá za cenu dvojskla, montáž zadarmo, neustále rastúci počet komôr v profiloch a samozrejme ďalšie zľavy a akcie, nad ktorými zostane normálnemu človeku rozum stáť). Bežný spotrebiteľ sa tak dostane do začarovaného kruhu, z ktorého sa síce dá uniknúť, no vyznať sa v ňom? Ani náhodou.

Poznať, že si kupujme naozaj kvalitné okno je takmer nemožné. Preto je podstatné sledovať referencie jednotlivých firiem, zaoberajúcich sa výrobou a montážou okien. Pri výbere nezohľadňujeme len tvar, materiál, izolačné vlastnosti a povrchovú úpravu okna. Dôležité je tiež vybrať si jednu firmu, ktorá zabezpečuje všetky služby (zameranie, dodávku a odborná montáž okien a príslušenstva).  Ani najkvalitnejšie okno nebude spĺňať svoju funkciu, keď bude neodborne osadené.

Aby sa zamedzilo vzniku nežiadúcich javov po montáži okien a následnom používaní (pleseň, rosenie, únik tepla), začala od 1.1. 2010 platiť na Slovensku norma STN 73 3134 – stavebné práce, styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, požiadavky a skúšanie.

Montáž okien začína správnym zameraním stavebného (okenného) otvoru v novostavbe či pri rekonštrukcií staršieho domu. Toto meranie musí byť prevedené dôsledne spolu so zistením tvaru ostenia, parapetu a nadpražia. Od rozmerov stavebného otvoru a toho, či je omietnutý sa odvíjajú tolerančné faktory. Ak je otvor široký do 3m, je prípustná odchýlka otvoru ± 1,2 cm. V prípade omietnutého ostenia je to len ±1 cm. Ak je šírka otvoru väčšia, ako 3m, odchýlky sú ±1,6 cm, resp. ±1,2 cm.

Chcete si dať vymeniť okná profesionálnej firmy s kvalitnou prácou? Takúto firmu môžete nájsť v katalógu stavebných firiem a spoločností na portáli slovenského stavebníctva. Na tejto stránke sa nachádza aj formulár na odosielanie žiadostí o cenové ponuky v stavebníctve.

 

Montáž okien zahŕňa okrem presného vymerania otvorov tiež:
 

Upevnenie okien (fixácia). Pod týmto pojmom si mnohí predstavujú montážnu penu, tmely a lepidlá. Omyl. Upevňovacie prostriedky musia byť z nekorozívnych materiálov alebo chránené proti korózii. Pri montáži okien sa používajú napríklad kotvy, skoby, uholníky, osadzovacie rámy, rámové rozperky, samorezné skrutky a podobne. Pri ich výbere sa musí zohľadňovať veľ­kosť prenášaných síl do konštrukcie, materiál ostenia, veľkosť a spôsob otvárania okna a dilatácie pripojovacích škár. Medzi najčastejšie chyby  montáže okien sa počíta nedostatočné vycentrovanie a uloženie okna pred samotnou fixáciou okenného rámu, čo má za následok nedokonalé tesnenie krídla v ráme a následné zatekanie. Ak sa okno osadí správne, jeho okenné krídlo sa v pootvorenej polohe samočinne neotvára ani nezatvára. Na túto časť prác pri montáži okien je potrebné dávať si veľký pozor a venovať jej dostatočnú pozornosť.

Izolačný systém. Dôležitý prvok pri montáži okien. Okenná konštrukcia musí byť dokonale zaizolovaná. Použitie konkrétneho tesniaceho systému závisí od viacerých faktorov - od pretvorenia a pohybov samotnej pripojovacej škáry, zmeny rozmerov rámových profilov, vnútornej teploty a vlhkosti v miestnosti. Aplikácia PU peny zabezpečuje tepelnú izoláciu. Jej omietnutie však nie je dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Preto sa pri osadzovaní používajú rôzne tesniace systémy -  tesniace látky, tmely, tesniace komprimované pásky, tesniace izolačné fólie (paropriepustné, parotesné), pásy. Exteriérové parapetné dosky treba osádzať pri montáži okien ešte pred osadením zatepľovacieho systému, aby nevznikali chyby pri ich montáži. Aj keď sa osadzovanie parapetných dosiek zdá ľahké, nemožno ich jednoducho nalepiť na montážnu penu a zaťažiť tehlou. Dĺžka parapetnej dosky má byť totožná so šírkou okna a má presahovať cez zatepľovací systém asi 20 až 40 mm.

Dodatočné odstraňovanie porúch, ktoré vznikli chybou montáže okien, resp. parapetných dosiek, je pomerne náročná a vôbec nie lacná záležitosť. Okná však nemeníme každý rok, preto je dôležité popremýšľať nad tým, či chceme okná zakladať sami, alebo montáž okien zveríme odborníkom.

Foto: stroykaveka.net
(i.n.)